Hulp in de archeologie

Stichting gevonden-verloren helpt vaak bij archeologische opgravingen.
Door de kennis en ervaring die onze vrijwilligers bezitten zijn we een zeer waardevolle vrijwilligers organisatie gebleken.


In de Erfgoedwet is vastgelegd dat het gebruik van metaaldetectie voor het opgraven van archeologische voorwerpen is toegestaan tot een diepte van maximaal 30 cm onder het maaiveld, met enkele uitzonderingen

Regelgeving en wetgeving

Omdat liefhebbers van metaaldetectie een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van archeologische kennis, is er een uitzondering op het opgravingsverbod voor hen gemaakt. Het is toegestaan om verstoringen aan te brengen in de bovenste dertig centimeter van de bodem, ook wel bekend als de bouwvoor. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

 1. Het gebruik van metaaldetectie voor het opsporen van archeologische resten is niet toegestaan op terreinen die zijn aangewezen als archeologisch gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument. (met uitzondering voor locaties waar stichting gevonden-verloren wordt ingezet als hulpdienst)
 2. Op terreinen waar opgravingen worden uitgevoerd door een gecertificeerde instantie of universiteit, mag een hobbyist met een metaaldetector niet opgraven. (met uitzondering voor locaties waar stichting gevonden-verloren wordt ingezet als hulpdienst)
 3. Gemeenten hebben de bevoegdheid om de uitzondering voor metaaldetectie niet toe te passen op bepaalde delen van hun grondgebied, bijvoorbeeld door middel van een algemene plaatselijke verordening. (gevonden-verloren heeft bij de meeste gemeenten toestemming om hun diensten in te kunnen en mogen zetten)
 4. De uitzondering is uitsluitend van toepassing op land en niet onder water. Vondsten die worden gedaan met een metaaldetector worden beschouwd als toevals-vondsten van archeologische aard. (wanneer er archeologische opgravingen worden gedaan is stichting gevonden-verloren divers inzet baar met hen vrijwilligers)

Certificeringen

Stichting gevonden verloren heeft diverse vrijwilligers die getraind en gecertificeerd zijn in archeologie en maritieme archeologie.
Vaak zijn er veel vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten om te helpen bij opgravingen, de inzet is altijd te bespreken.

 • Futureland 2020

  Futureland 2020

  Futureland 2020 Futureland 2020Een geweldig evenement voor jong en oud. Ook dit jaar was Gevonden-verloren weer met meerdere tafels aanwezig op de fossielendag van 2020 bij Futureland. Er werd uitgelegd, gedetermineerd en kinderen konden zelf speuren. Future- en antiquity. Kinderen speuren ook dit jaar weer zelf op deze dag in 2020. Een dag voor jong en oud om…
 • Een schitterende dag op de Maasvlakte 2 Futureland

  Een schitterende dag op de Maasvlakte 2 Futureland

  Een schitterende dag op de Maasvlakte 2 Futureland Een goed georganiseerde dag voor jong en oud bij Futureland. zondag was het zo ver een determinatie dag voor botten, fossielen en metaaldetector vondsten. Ook veel informatie voor de jeugd over hoe te zoeken naar fossielen of hoe te zoeken met een metaaldetector. Ook de eerste hulp…
 • Archeologisch onderzoek feb 2016

  Archeologisch onderzoek feb 2016

  Archeologisch onderzoek feb 2016 Archeologisch onderzoek feb 2016 Spijkenisse, (gemeente Nissewaard) Momenteel een leuke klus, Druk bezig met zoekwerkzaamheden (archeologisch) in Spijkenisse, met de metaaldetector. Een aantal proef sleuven worden gegraven en onderzocht alvorens er appartementen worden gebouwd. Inmiddels wat leuke kleine vondsten kunnen doen vermoedelijk nog een dag of 2 en we zijn klaar,…